مهندسی فرهنگی سازمانها و نهادهای فرهنگی کشور

مطالعه و تدوین این مدل در دست اقدام است.



ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.