کشاورزی پلی به سوی پیشرفت

این پروژه توسط کانون کشاورزی جمعیت رهپویان در دست مطالعه و اقدام است و به کشاورزی به عنوان پلی به سوی پیشرفت اسلامی توجه دارد.ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.