طراحی نظام جامع سلامت کشور

این موضوع در دستور کار کانون سلامت جمعیت رهپویان قرار گرفته و مراحل نهایی تدوین نظام جامع در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت.ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.