بررسی و تحلیل نظام آموزش عالی کشور

بررسی و استخراج کامل اطلاعات مربوط به نظام آموزش عالی کشور، توسط اعضای کانون دانشگاهیان جمعیت رهپویان صورت گرفته و تدوین نظام جامع آموزش عالی در دستور کار است.ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.